Hiroyuki Yoshino
Hiroyuki Yosh...
Gan-chan/Yatterman No. 1 (voice)
Shizuka Itō
Shizuka Itō
Ai-chan/Yatterman No. 2 (voice)
Jōji Yanami
Jōji Yanami
Boyakki (voice)
Junpei Takiguchi
Junpei Takigu...
Dokurobee (voice)
Kazuya Tatekabe
Kazuya Tateka...
Tonzura (voice)
Kouichi Yamadera
Kouichi Yamad...
Narrator/Odate-buta/various Yatta characters (voices)
Noriko Ohara
Noriko Ohara
Doronjo (voice)
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawash...
Prince Puramon (voice)
Shizuka Itou
Shizuka Itou
Ai-chan/Yatterman No. 2 (voice)
Write one

Sorry, no results found.